Kişisel Verilerin Korunması Gizlilik Politikası

www.modamihram.com müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem vermektedir. Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunması önceliğimizdir.

Bu kapsamda, Modamihram olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, veri sorumlusu olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

www.Modamihram com de paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ ya uygun olarak, işlenme ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygun şekilde, hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekilde işlenebilecektir. Kişisel bilgileriniz yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Bu aydınlatma metni ile KVKK kapsamındaki haklarınız hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

Modamihram. com, online alışveriş sitesinden alışveriş yapabilmeniz için bir kısım kişisel bilgilerinizi (isim, adres, telefon, e-posta bilgileriniz, vb.) sizlerden talep etmektedir. İlgili kişisel verileriniz sitemize doğrudan üye olarak üyelik işlemi yolu ile, çağrı merkezimizi arayarak telefonla görüşme yolu ile veya sitemizde bulunan sosyal medya hesabınız üzerinden sitemize giriş yolu ile toplanabilir. Siteye girişinizi sosyal medya hesabınızı kullanarak gerçekleştirmeniz halinde, ilgili sosyal medya kuruluşu tarafından size açıklanacak kişisel verileriniz, yine ilgili sosyal medya kuruluşu (örneğin www.facebook.com) tarafından, Modamihram .com’ye aktarılmaktadır. Sosyal medya hesabı ile Modamihram .com ’ye giriş yapılması halinde, internet sayfasındaki üyelik isteminde yer alan bilgiler haricinde, ilgili sosyal medya kuruluşu tarafından ayrıca doğum tarihi, cinsiyet ve arkadaş listesi vb. veriler de ilgili sosyal medya kuruluşu tarafından Modamihram. com ile paylaşılabilir.

1- KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ:

Modamihram com tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5 inci maddesi ve 6 ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir.

Kişisel bilgileriniz, siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilgilinizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, üçüncü şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, Modamihram .com ’den aldığınız ürün veya hizmet sırasında satın aldığınız ürün veya hizmet ödemesinin tahsili, ürünün gönderilmesi, işlem güvenliği, aramızda kurulan hukuki ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, pazarlama, reklam, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında, müşteri profil ve davranış sınıflandırmalarında, müşteri memnuniyet şikayetlerinin değerlendirilmesi ve analiz faaliyetleri, hedefleme, strateji ve verimlilik çalışmalarının yapılması, sosyal medya, arama motorları vb. farklı kanallarda pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilere genel ve özel nitelikte teklifler, ürünler ve hizmetler sunulması ve bu kapsamda çağrı merkezinin hizmetlerinden faydalanılması, müşteri ile yapılan telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası amacı ve işbu metinde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

2- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLİNECEĞİ KİŞİLER İLE AKTARIM AMACI:

Satın alma halinde, paketlerinizin size ulaştırılabilmesi ile ayrıca talebiniz halinde özel bir hizmet olarak tahsilâtlı kargo hizmetinin sağlanması için aktardığınız bir kısım kişisel bilgileriniz, isim, telefon numarası ve adres bilgileri ulusal ve uluslararası Kargo firmaları ile paylaşılmaktadır.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Modamihram.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Modamihram  arayüzü üzerinden banka, bu bankalarla anlaşmalı aracı kurum ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Tarafımızda saklanan kredi kartı numarası gizlenmiş şekildedir.

Mesafeli satış işlemlerinde ödemelerinizin gerçekleştirilebilmesi için ulusal ve uluslararası banka, finans ve ödeme kuruluşları ile kişisel bilgileriniz paylaşılmaktadır.

Modamihram.com üyelik formlarından topladığı bilgileri, yasal zorunluluklar ve yükümlülükler haricinde, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara sizin bilginiz haricinde açıklanabilecektir.

Modamihram .com KVKK kapsamında,  kişisel verilerinizin korunması için olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Modamihram.com ’de ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır.128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelenip gönderilmektedir.

3- KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz Modamihram  internet sitesine üye olduğunuzda paylaştığınız bilgileriniz ile, Modamihram .com tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Modamihram com ’ye erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden elektronik ortamda veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. Modamihram.com tarafından kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilinir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metnin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

4- E-POSTA BÜLTENLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Üyelik başvurusu sırasında veya üyeliğiniz süresince pazarlama faaliyetlerini kabul veya redde dair tercihte bulunabilir, bu tercihinizi güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir zamanda  günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz  e-postaların alt kısmında bulunan “E-bulten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bulten üyeliğinden tek tıkla kolayca çıkabilirsiniz veya bu bültenlerden çıkmak için Müşteri Hizmetlerimizi telefon ile arayabilirsiniz.

5- KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ:

Modamihram.com elde ettiği kişisel verileri, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, üyelerine/kullanıcılarına sunduğu hizmetin optimizasyonu ile iş bu KVKK Aydınlatma Metninde, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve taraflar arasındaki sözleşmesel yükümlülükler ve hukuki ilişki çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Modamihram.com Üyelik Sözleşmesi’nden ve/veya mevcut ise taraflar arasındaki mesafeli satış sözleşmesinden ve/veya taraflar arasında başkaca bir nedenden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklar. 6698 sayılı Kanun md. 7 fıkra 1.’e göre işbu metin kapsamındaki kişisel veriler, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu olan zamanaşımı süreleri dolduğunda ilgili mevzuat kapsamında silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

6- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI:

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca ilgililer, Modamihram .com’a başvurarak kendileriyle ilgili;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı kişilere bildirilmesini isteme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İlgili hakların kullanılması için usul ve yöntemler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde belirlenen şart ve yöntemlere göre yapılmalıdır.

 

Modamihram.com, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.  Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret ve masraf talep edilmesi mümkündür.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.